Vanntetthet

1

 Når vanntetthet i en klokke beskrives, henviser det til hvor stort en unnervanntrysks klokken kan klare. Det betyr altså at ydre deler på klokken ikke er omfattet av begrepet om vanntettheten, da deler som eksempelvis skinnreim, stein på klokken og lignende godt kan bli påvirket av vann på andre måter enn det indre klokke verk. Når det henviser til klokkens vanntettheten i ATM handler det altså utelukkende om hvordan det indre klokkeverket er beskyttet av klokkekassen. 

ATM er en uttrykk for atmosfærisk trykk, og det er denne betegnelse, når man snakker om vanntettheten på klokken, da dette nettopp handler om, hvilken undervanns trykk klokken kan klare. 1 ATM svarer til en trykk på 10 meters dybde. Det er viktig, at understreke, at 1 ATM ikke betyr at klokken kan brukes i vann ned til 10 meter, men at det kan holde til det belastning som oppstår av 10 meter. Det kan også være vanskelig å skille mellom disse ting, men det viktigste for oss at man ikke kan anta at 1 ATM betyr at klokken er vanntett på 10 meters dybde. Så en klokke er ikke nødvendigvis vanntett, bare fordi at klokke kassen kan klare det trykk som vil være på 10 meters dybde.  

Hos Ditur forhandler vi klokker som har alt fra 1 ATM til 100 ATM, så klokkene spender altså bredt. De mest anvendte ATM-enheter på klokken er da 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM og 20 ATM. Vi vil herunder forsøke å forklare nærmere hva klokken med disse ATM-enheter kan holde til i forbindelse med vanntetthet. Da er det viktig å ha in tanken at klokkene alltid testes på laboratorier, hvor vanntrykk er stabil og det tas ikke betraktning til plutselige påvirkninger av klokken, som bøger, hopp i vannet og lignende som naturligvis kan forekomme ved bruk av klokken i vann. Så til trods av nedenstående forklaringer og retningslinjer, skal man alltid være påpasselig når man bruker sin klokke i og i nærheten av vann, da det er ingen garanti for at klokken kan tåle præcist det samme i naturlige omgivelser. Det er også fordi klokken er bare testet i laboratoriet. Fælles for alle klokker, som anvendelse i nærheten av vann er at kronen alltid skal være skubbet/skruen helt inn til klokke kassen. 

 OBS: Hos Ditur anbefaler vi, uansett klokkens ATM, alltid kun anvende klokken med skrue kronen, når du er i tett kontakt med vann da disse klokker bedre kan holde vannet ute end klokker med alminnelige krone. Husk alltid å ha skruet kronen helt inn på din klokke . Er du i tvivl om, hvordan en skrukrone fungerer, kan du få det forklart her.

 Bemerk at kondens i din klokke ikke er ensbetydende med at klokken har tatt vann inn. Kondens oppstår oftest med temperatursvinger. Du kan lese mye mer om kondens her.

 

Klokker med 3 ATM (trykk på 30 meter)

Klokker tåler sprut i mindre grad ved for eksempel håndvask, men tåler på ingen måter å kommer under vann eller å bli utsatt for mere vann enn mindre sprut. Klokker med 3 ATM passer ikke til bad, svømming og lignende. 

 

Klokker med 5 ATM (trykk på 50 meter)

Klokke tåler større sprut i forbindelse med håndvask og det tar ikke skade av at komme under vann i et kort øyeblikk i forbindelse med for eksempel håndvask, oppvask eller lignende. Da anbefaler vi ikke, at klokken utsettes til for mye vann med kun 5 ATM, da det er begrenset, hvor mye vann klokken kan holde til.

 

Klokker med 10 ATM (trykk på 100 meter)

Klokker kan anvendes til let svømming og til snorkling å lavt vann hvor klokken ikke utsettes for plutselige bevegelser i vannet som for eksempel ved spring i vannet, store, plutselige bølger, hurtige bevegelser i vannet og lignende. Trods for det, er klokken rimelig resistent overfor vann med sin 10 ATM, vil vi ikke anbefale, at du tar klokken på i bad, da dette kan medføre plutselige og kraftige vannstand på klokken, som klokken ikke kan tåle. 

 

Klokker med 20 ATM (trykk på 200 meter)

Klokken kan brukes til både snorkling, dykking på dypere vann. Husk alltid å sikre at skrue kronen er helt inn på din klokken innen du kommer i kontakt med vannet. 

 

Generelle anbefalinger omkring vanntetthet fra Ditur

Trods det ved flere beskrevne ATM overfor uttrykkes at klokken kan brukes i bad og til svømning, vil vi alltid anbefale å ta klokken av før du svømmer eller bader. Dette anbefales spesielt for klokker som har utvendige deler som lett kan være mottakelige for vann, inkludert skinnremmer, dekorative steiner og lignende.