Privatlivspolitikk

1

Generelt

Denne databeskyttelsespolitikken gjelder ved innsamling og bruk av personopplysninger på www.Ditur.no ("Nettsiden") og i forbindelse med kjøp og øvrige henvendelser i Ditur.dk ApS' butikker. Den inneholder bl.a.a opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn og hva de brukes til, og hvilke rettigheter du har som forbruker. Ditur.dk ApS, Org. Nr.: 897 863 022, ("Ditur" eller "vi") er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfelle av spørsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Ditur kan kontaktes på [email protected].

 

1. Hvilken type opplysninger samler vi inn og hvorfor 

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler om deg og med hvilket formål. Vi har også beskrevet hva som etter vår mening utgjør det rettslige grunnlaget i de forskjellige situasjonene som er beskrevet.

  • Inngåelse eller oppfyllelse av kontrakt. Ved kjøp av en av våre produkter og services registrerer vi ditt navn, telefonnummer, betalingsopplysninger, hvilken type vare eller tjeneste du kjøper og når, samt eventuelle opplysninger om utlevering. Hvis varen skal sendes til deg, registrerer vi også leveringsadressen din. Dessuten vil vi også kunne behandle opplysninger om returnering/bruk av angrrerett og reklamasjoner.

Formålet med å registrere opplysningene er å oppfylle og administrere vår avtale med deg, samt kunne følge opp salget internt i organisasjonen. Grunnlaget for behandlingen av opplysningene er avtalen med deg, jf. EUs databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation eller "GDPR") artikkel 6, b). Videre er en del av behandlingen vår basert på våres legitime behov for å kunne administrere salget på en hensiktsmessig måte, jf. GDPR artikkel 6, f), og vi har vurdert at denne interessen er større enn ulempen for deg.

  • Administrasjon av salget Ved kjøp av produkter i våre fysiske butikker bruker vi også ditt navn, telefonnumer eller lignende i forbindelse med betaling ved kassen. Behandlingen er basert på vårt legitime behov for å kunne administrere salget på en hensiktsmessig måte, jf. GDPR artikkel 6, f), og vi har vurdert at denne interessen er større enn ulempen for deg. Ved kjøp i butikken overfører vi følgende informasjon i maskert ("hashed") form til selskapene Google, Facebook og Instagram for å kunne se hvilken påvirkning vår elektroniske markedsføringsaktiviteteter har på salget: E-postadressen du har registrert hos oss, kjøpssummen, produkt-ID og kjæpsdato. Grunnlaget vårt for behandling av denne dataen er vår berettigede interesse tilknyttet oppfølging av effektene av elektronisk makredsføring samt opfølgning av salget. Vi vurderer at vår interesse til å utføre behandlingen er større enn ulempen som behandlingen eventuelt har for deg.
  • Reklamasjoner og reparasjoner Hvis du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon, trenger vi kontaktopplysninger for å kunne registrerer reklamasjon eller retur, og for å foreta reparasjonen med tilhørende opplysninger om servicestatus, servicehistorikk og eventuelle oppgraderinger samt for å holde deg oppdatert. Enkelte produsenter krever også at du kan identifiseres for at de skal kunne godta eller selv utføre en reparasjon.

Formålet med å registrere ovenstående opplysninger om deg, er at vi skal kunne oppfylle og administrere vår avtale med deg, uansett om det gjelder levering, garanti, skader eller returneringer.

Grunnlaget for vår behandlinmg av persondata til disse formålene som er nevnt ovenfor, er kjøpsavtalen med deg, og behandlingen vurderes til å være nødvendig for at vi kan oppfylle våre forpliktelser i avtalen. I den grad vi utfører en begrenset behandling av dine personopplysninger for å kunne følge opp salget internt i organisasjonen og overfor deg, har vi vurdert at vår interesse i dette er større enn ulempen er for deg. For eventuelle krav som rettes mot oss, vil vi også kunne samle inn dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle eller forsvare våre rettslige forpliktelser.

  • Kundeservice Avhengig av hvorfor du henvender deg til oss og hvordan du kontakter oss (via epost, chat eller mail) skal vi vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt og adressen din eller et telefonnummer. Vi behandler de innhentede opplysningene om f.eks. navn, kjøpshistorik og kontaktopplysninger (epost, telefonnummer) slik at vi kan hjelpe deg. Avhengig av hva din henvendelse handler om, er grunnlaget for vår behandling av opplysningene enten avtalen med deg jf. GDPR artikkel 6, b) eller vår legitime interesse i å kunne håndtere henvendelsen din på en hensiktsmessig måte jf. GDPR artikkel 6, f). Såfremt grunnlaget for behandlingen er begrunnet i sistnevnte, har vi vurdert at vi har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger slik at vi kan besvare spørsmålene dine best mulig, og at denne interessen veier tyngre enn ulempen for deg, når du kontakter oss og ber om denne service.

Etablering av kundeprofil: Vi vil kunne danne en kundeprofil basert på kjøpshistorikken din og tilgjengelige opplysninger med henblikk på utsendelse av  nyhetsbrev, produktinformasjon, skreddersydd markedsføring og kjøpsanalyser. Behandlingen er basert på vår legitime interesse i å kunne administrere dine opplysninger med henblikk på utsendelse av nyhetsbrev, produktinformasjon, skreddersydd markedsføring m.v., jf. GDPR artikkel 6, f). og vi har vurdert at denne interessen veier tyngre enn ulempen for deg.

Hvis behandlingen krever ditt eksplisitte samtykke, jf. GDPR artikkel 6, a), vil behandlingen av dine oipplysninger ikke skje, medmindre du har gitt ditt samtykke. Se nermere nedenfor under punktene elektronisk markedsføring, og markedsundersøkelser og kampanjer.

Administrasjon av kundekonto: Vi har adgang til din kundekonto, slik at vi kan administrere dine kontaktopplysninger og evenutelle samtykker til må motta våre nyhetsbrev, delta i kampanjer eller lignende, som du måtte ha gitt samtykke til. Da vi samtidig har plikt til å sikre at dine opplysninger er korrekte, mottar vi også informasjoner fra tredjeparter med henblik på oppdatering av de opplysningene om navn, adresse og telefonnummer som du har oppgitt.